Instrukcja obsługi squash ball machine

Maszynę ustawiamy na korcie w takim punkcie, aby nie stanowiła przeszkody w odbiorze nagrywanych piłek i zapełniamy piłkami, które znajdują się w zestawie (81 piłek). Należy unikać ustawiania maszyny z tyłu kortu z uwagi na zagrożenie uderzeniem nagrywaną piłką. Następnie włączamy maszynę przyciskiem zasilania znajdującym się w tylnej części maszyny poprzez przełączenie przycisku w kierunku prawym. Maszyna działa wtedy z akumulatora, który znajduje się wewnątrz maszyny. Następnie włączamy pilota przyciskiem on/off na pilocie i wybieramy żądane parametry nagrywania piłek. Aby wybrać jeden ustalony punkt nagrywania piłek należy wybrać na pilocie przycisk F i dobrać pozostałe parametry nagrywania piłek takie jak: siła uderzenia, częstotliwość nagrywania piłek, wysokość i położenie w poziomie punktu gdzie nagrywane będą piłki. Punkt nagrywania w poziomie można też skorygować poprzez przesunięcie maszyny. Aby uruchomić nagrywanie piłek wciskamy przycisk Start/Stop. Analogicznie, aby zatrzymać nagrywanie używamy tego samego przycisku. Wyjaśnienie funkcjonalności pozostałych przycisków pokazano na rysunku poniżej: