Wymogi organizacyjne w Aerosquash z powodu COVID-19

Wymogi organizacyjne w Aerosquash z powodu COVID-19

•   Obowiązek noszenia maseczek na terenie klubu, z wyłączeniem kortów,

•   Obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do klubu,

•   Niegromadzenie się w recepcji klubu,

•   Zachowywanie bezpiecznej odległości – 1,5m,

•   Rekomendujemy przychodzenie do klubu przebranym i niekorzystanie z szatni oraz pryszniców, ale w razie potrzeby szatnie są dostępne,

•   Maksymalnie jedna osoba w saunie (więcej jeżeli mieszkają w jednym gospodarstwie domowym).