Wymogi organizacyjne w Aerosquash z powodu COVID-19

Wymogi organizacyjne w Aerosquash z powodu COVID-19

Szanowni Klienci Aerosquash,

W związku z wprowadzonym przez rząd rozporządzeniem, w okresie od dnia 28 grudnia 2020r. do 17 stycznia 2021r. wprowadzamy w klubie dodatkowe obostrzenia.

W tym czasie w naszym klubie nie będzie możliwości organizowania wydarzeń sportowych (np. dni otwarte, miksery), organizowania współzawodnictwa (ligi oraz turnieje) oraz zajęć sportowych (campy, zajęcia dla dzieci).

Każdego z naszych Klientów przed wejściem na kort poprosimy o podpisanie oświadczenia potwierdzającego, że nie organizuje wyżej wymienionych wydarzeń.

Dodatkowo zgodnie z zapisami § 10 p.17 rozporządzenia w klubie obowiązywać będzie wzmożony reżim sanitarny, który wymaga:

  • weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
  • zapewnienia osobom korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego – płyny dostępne są w klubie w recepcji oraz na hali,
  • dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • ograniczenia kontaktu pomiędzy osobami przebywającymi w klubie – zachowanie bezpiecznej odległości 1,5m,
  • przebywanie w oznaczonych czerwonym liniami strefach oczekiwania,
  • obowiązek noszenia maseczek na terenie klubu z wyłączeniem kortów,
  • osoby korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 17 stycznia 2021 w klubie nieczynna będzie sauna oraz nie działają karty Multisport (Benefit) i Fitprofit – firmy te zawiesiły działanie kart do dnia 17 stycznia 2021r.