Valeriy Fedoruk jest profesjonalnym graczem squasha i pięciokrotnym mistrzem Ukrainy. Od września 2021 roku zajmował 202 miejsce na świecie i 1 na Ukrainie.

Trenuje od 2007 roku. Zawsze uśmiechnięty, pełen entuzjazmu i pozytywnej energii. Zaprasza na treningi zawodników o różnym stopniu zaawansowania w grze.

W Aerosquash prowadzi także cotygodniowe treningi grupowe w soboty w godzinach: 15:00-17:00.

Lekcje prowadzi w języku angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim.

Więcej informacji o karierze: http://www.squashinfo.com/players/5966-valeriy-fedoruk

tel: 573 003 513

Valeriy Fedoruk is a professional squash player and a five-time champion of Ukraine. From September 2021, he was ranked 202 in the world and 1st in Ukraine.

He has been training since 2007. Always smiling, full of enthusiasm and positive energy. He invites players of varying skill levels to train.

At Aerosquash, he also conducts weekly group training on Saturdays from 3:00 p.m. to 5:00 p.m.

He conducts lessons in English, Russian and Ukrainian.

More about career: http://www.squashinfo.com/players/5966-valeriy-fedoruk

tel: 573 003 513